Urząd Miejski w Sulęcinie

ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin
tel.: (+48) 9575536-01 do 05
tel.  (+48) 957552122
adres e-mail: umig@sulecin.pl
 
NIP 596-00-10-632
REGON   210966697
konto: Bank Pekao S.A. o/Sulęcin  72124036241111000030633195
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 do 18.00
wtorek – piątek: 7.30 do 15.00