ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2018r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 12:39:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Nr Zarządzenia
Data wydania
Zarządzenie w sprawie
Uwagi
OA.0050.81.2018 18.10.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.80.2018 17.10.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.79.2018 15.10.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.78.2018 12.10.2018 w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin  
OA.0050.77.2018 09.10.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego najmu na okres 3 lat
pomieszczeń biurowych
 
OA.0050.76.2018 05.10.2018 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego najmu na okres 3 lat pomieszczeń biurowych  
OA.0050.75.2018 05.10.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej
zabudowanej w celu realizacji roszczenia z art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 
OA.0050.74.2018 28.09.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.73.2018 28.09.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.72.2018 28.09.2018 w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego  
OA.0050.71.2018 14.09.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie obręb 48 w drodze przetargu ustnego ograniczonego  
OA.0050.70.2018 12.09.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.69.2018 11.09.2018
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy
Sulęcin na rok 2019
 
OA.0050.68.2018 03.09.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
OA.0050.67.2018 31.08.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.66.2018 29.08.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie obręb 47 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych  
OA.0050.65.2018 23.08.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
OA.0050.64.2018 22.08.2018 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe   
OA.0050.63.2018 21.08.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 
OA.0050.62.2018 21.08.2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grochowo stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na potrzebę realizacji projektu stworzenia siłowni zewnętrznej  
OA.0050.61.2018 10.08.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania
wieczystego gruntu oraz w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu
przysługującego najemcom
 
OA.0050.60.2018 02.08.2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn  
OA.0050.59.2018 31.07.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin, przeznaczonych na cele ogrodowe.
 
OA.0050.58.2018 27.07.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.  
OA.0050.57.2018 19.07.2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Grochowo  
OA.0050.56.2018 18.07.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim.  
OA.0050.55.2018 10.07.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.  
OA.0050.54.2018 10.07.2018 w sprawie wprowadzenia „Gminnego planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Sulęcin” oraz wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności z terenu Gminy Sulęcin  
OA.0050.53.2018 04.07.2018 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin.  
OA.0050.52.2018 03.07.2018 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej pod uprawy polowe.  
OA.0050.51.2018 29.06.2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028  
OA.0050.50.2018 29.06.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.49.2018 28.06.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
OA.0050.48.2018 26.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe.  
OA.0050.47.2018 20.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r  
OA.0050.46.2018 15.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej  
OA.0050.45.2018 12.06.2018 r.
w sprawie ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części
nieruchomości
 
OA.0050.44.2018 05.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom  
OA.0050.43.2018 05.06.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Drogominie gm. Sulęcin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
OA.0050.42.2018 30.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r  
OA.0050.41.2018 30.05.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028  
OA.0050.40.2018 30.05.2018 r. zmiany uchwały budżetowej na 2018r  
OA.0050.39.2018 29.05.2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim  
OA.0050.38.2018 25.05.2018 r w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej położonej w 0039 obrębie gminy Sulęcin.  
OA.0050.37.2018 25.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe.  
OA.0050.36.2018 24.05.2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie  
OA.0050.35.2018 11.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w Trzemesznie Lubuskim gm. Sulęcin  w drodze przetargu ustnego ograniczonego  
OA.0050.34.2018 11.05.2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości  
OA.0050.33.2018 08.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat gminnych  nieruchomości gruntowych  
OA.0050.32.2018 30.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.  
OA.0050.31.2018 24.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem
własności gruntu oraz lokali z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do
sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
OA.0050.30.2018 13.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych  
OA.0050.29.2018 13.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu oraz
z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do sprzedaży z uwzględnieniem
pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
OA.0050.28.2018 13.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie, przeznaczonej na cele ogrodowe  
OA.0050.27.2018 13.04.2018 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości gruntowej  
OA.0050.26.2018 09.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
03.04.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych  niezabudowanych  położonych w Sulęcinie  w drodze przetargów  ustnych  nieograniczonych
 
30.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
29.03.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
26.03.2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
20.03.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu oraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
09.03.2018 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin z nieruchomością będącą własnością osób fizycznych
 
09.03.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa.
 
09.03.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
09.03.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
09.03.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
09.03.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
06.03.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat gminnych nieruchomości gruntowych
 
05.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
28.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
23.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
12.02.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
 
09.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
08.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
31.01.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
31.01.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
23.01.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe
 
22.01.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
22.01.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
22.01.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
22.01.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
10.01.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 
05.01.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: redaktor treści Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: redaktor treści Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 12:39:22
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Januszko Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 12:41:17
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Januszko Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 08:57:52
Artykuł był wyświetlony: 1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu