ˆ

Załatwianie spraw

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Załatwianie spraw

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-03 09:11:56

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Sulęcinie dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, że:
 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Sulęcinie danych osobowych klientów jest Burmistrz Sulęcina. Adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 36 01;
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni spółka Core Consulting sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, adres email: ;
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Sulęcinie ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 6. Klienci Urzędu maja prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.    
Działalność gospodarcza
Opieka społeczna
Sprawy obywatelskie
Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki

 • mobil (TXT, 1.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-10-04 10:41:10 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 10:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2013-12-02 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2013-12-03 09:11:56
Wprowadził informację do BIP: Jan Dul Data udostępnienia informacji: 2013-12-03 09:22:12
Osoba, która zmieniła informację: Jan Dul Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 10:41:10
Artykuł był wyświetlony: 13876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu