ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-27 Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie II/17/18 Obowiązujący
2 2018-11-27 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028 I/16/18 Obowiązujący
3 2018-11-27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 II/15/18 Obowiązujący
4 2018-11-27 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II/14/18 Nieobowiązujący
5 2018-11-27 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów II/13/18 Nieobowiązujący
6 2018-11-19 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sulęcina I/12/18 Obowiązujący
7 2018-11-19 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sulęcinie I/11/18 Obowiązujący
8 2018-11-19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sulęcinie I/10/18 Obowiązujący
9 2018-11-19 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie I/9/18 Obowiązujący
10 2018-11-19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie I/8/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu