ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-18 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej OA.0050.14.2019 Obowiązujący
2 2019-02-12 Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na pokrycie planowanego deficytu budżetu VI/56/19 Obowiązujący
3 2019-02-12 Uchwała upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf. VI/55/19 Obowiązujący
4 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.11.2019 Obowiązujący
5 2019-02-07 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin OA.0050.13.2019 Obowiązujący
6 2019-02-05 Zarządzenie w sprawie ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin. OA.0050.12.2019 Obowiązujący
7 2019-01-30 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.10.2019 Obowiązujący
8 2019-01-28 Uchwała zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego z dnia 18 stycznia 2019 roku. V/54/19 Obowiązujący
9 2019-01-28 Uchwała skargi na przewlekłość postępowania urzędników Urzędu Miasta i Gminy wraz z Burmistrzem V/53/19 Obowiązujący
10 2019-01-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034 V/52/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu